Krajowy i Międzynarodowy Transport Chłodniczy

Transport ADR

Oferujemy specjalistyczne usługi z zakresu transportu towarów niebezpiecznych, do których zalicza się:

  • materiały i przedmioty wybuchowe
  • gazy
  • materiały zapalne
  • materiały żrące i promieniotwórcze                            

Dzięki specjalnie przystosowanej flocie pojazdów oraz kadrze wykwalifikowanych kierowców jesteśmy w stanie wykonać każdy transport ADR zarówno w Polsce jaki i za granicą.

Zlecenia realizujemy z najwyższą troską o zgodność warunków transportu z regulacjami prawnymi, wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Zapewniamy pełen monitoring oraz obsługę przewozu ADR gwarantującą bezpieczeństwo i poziom jakości ustalony certyfikatami ADR.